Sulge otsing

Meklēšana

Ieteikumi elektroiekrāvēja baterijas uzturēšanai. 2. daļa.

Ieteikumi elektroiekrāvēja baterijas uzturēšanai. 2. daļa.

01. februāris 2016

1. daļā runājām par noteikumiem, kuri jāievēro operatoram. Šoreiz svarīgākie ieteikumi personālam, kas apkalpo elektroiekrāvēju.

Ieteikumi servisa dienestam

1. Baterijas virsma ir regulāri jātīra

Vislabāk to tīrīt ar speciālu tīrīšanas līdzekli, kurš vienlaicīgi gan paceļ netīrumus, gan, īpaši iekrāsojoties, uzrāda skābes noplūdes. Ja šāds tīrīšanas līdzeklis nav pieejams, tīrīšanu var veikt arī ar siltu dzeramās sodas ūdeni. Tikai nedrīkst pieļaut to, ka pārāk liels šī ūdens daudzums nokļūst starp baterijas elementiem. Ja baterijas virsma netiek tīrīta, kodīgie netīrumi uz tās var izraisīt paātrinātu baterijas tvertnes koroziju, strāvas sprieguma svārstības un ātrāku pašizlādi, kā arī var negatīvi ietekmēt elektrosistēmu.

Battery Maintenance 2

2. Uzpildiet destilēto ūdeni tikai PĒC uzlādes

Ūdens uzpildīšana pirms uzlādes ir diezgan izplatīta kļūda. Uzlādes laikā elektrolīta līmenis var palielināties, izraisot pārplūšanu, un nonākt uz baterijas virsmas un tvertnē. Tāpēc ūdeni vienmēr jālej PĒC uzlādes. Izņēmums varētu būt gadījumi, kad baterija ilgstoši nav lietota. Tad to nepieciešams atbilstoši sagatavot. Bet tas ir cits stāsts.

3. Veiciet regulārus blīvuma mērījumus katrā baterijas elementā

Regulāri pārbaudot blīvumu, ir iespējams noteikt, vai visi baterijas elementi ir vienmērīgi uzlādēti, un, iespējams, savlaicīgi atklāt kādu bojātu elementu. Pat viens bojāts elements samazina baterijas tilpumu (Ah), kas tieši ietekmē baterijas mūža ilgumu.

Svarīgi!

Akumulatora apkopes laikā vienmēr lietojiet specapģērbu, jo netīrumi uz baterijas virsmas ir kodīgi. Aizsedziet acis un seju ar aizsargmasku un lietojiet speciālus cimdus. Vienmēr tuvumā turiet acu skalošanas līdzekli.
Uzlādi veiciet labi vēdinātās telpās! Baterijas uzlādes laikā izdalās ūdeņradis. Kad tas sasniedz pietiekoši lielu koncentrāciju, jebkura mazākā dzirkstele var izraisīt sprādzienu. Telpai virs baterijas ir jābūt atvērtai, lai nerodas tilpnes, kurās ūdeņradis varētu uzkrāties. Uzlādes procesā vienmēr turiet atvērtu baterijas pārsegu. Baterijas tuvumā nekādā gadījumā nedrīkst lietot atklātu liesmu vai smēķēt. Kad baterija pilnībā uzlādējusies, atslēdziet strāvas padevi un tikai pēc aptuveni 5 minūtēm atvienojiet lādētāju no baterijas, lai izvairītos no dzirksteļošanas un sprādziena.

Kā redzat, pareiza elektroiekrāvēja baterijas uzturēšana nav sarežģīta. Bet tas ir atbildīgs pasākums, kas prasa disciplinētību un līdzšinējo paradumu maiņu. Visu minēto ieteikumu ievērošana līdztekus saspringtam darba procesam var šķist kā izaicinājums, bet pieredze liecina, ka tas galu galā vienmēr atmaksājas.

Ja radušies jautājumi, rakstiet uz e-pastu serviss@laadur.lv vai zvaniet +371 29328000
Autors: Artūrs Sīpols, Laadur Baltic servisa vadītājs

Atpakaļ pie saraksta