Sulge otsing

Meklēšana

Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 3. daļa. Stabilitāte un manevrētspēja.

Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 3. daļa. Stabilitāte un manevrētspēja.

12. oktobris 2017

Šis ir trešais apraksts rakstu sērijā par pretsvara iekrāvēju terminoloģiju. Pēc iepazīšanās ar iekrāvēju pamatraksturojumu 1. daļā, kā arī mastu tipiem un iekrāvēju izmēriem 2. daļā pusceļš jau noiets. Šajā aprakstā apskatīsim specifiskus terminus, kas saistīti ar iekrāvēju stabilitāti un manevrētspēju.

STABILITĀTE

Strādājot ar iekrāvēju un izmantojot to dažādu kravu pārvietošanai, iekrāvēja stabilitāte ir viens no svarīgākajiem darba elementiem, kas jāņem vērā. Zemāk izskaidroti daži svarīgi stabilitāti raksturojoši apzīmējumi.

Kravnesība

Maksimālais svars (materiālu), kuru iekrāvējs var pārvietot, ja smaguma centrs nav nobīdīts un masts atrodas vertikālā pozīcijā. Parasti to izsaka kilogramos vai mārciņās, savukārt standarta smaguma centra attālumu – milimetros vai collās. Šie raksturlielumi ir atrodami uz datu plāksnes, par kuru aprakstīts rakstu sērijas 1. daļā.

Smaguma centra attālums

Smaguma centra attālums apzīmē attālumu no cēlējdakšu priekšējā gala līdz kravas smaguma centram. Smaguma centrs jebkuram priekšmetam ir iedomāts punkts, ap kuru priekšmeta svars ir izvietots vienmērīgi. Iekrāvējiem smaguma centrs nav fiksēts, tā atrašanās vieta mainās līdz ar dažādu darbību veikšanu:

  • kravas uzkraušana vai nokraušana,
  • paceļot vai nolaižot kravu, kopējais smaguma centrs pārvietojas uz augšu un leju,
  • pārvietojot mastu uz priekšu un atpakaļ, kopējais smaguma centrs pārbīdās uz priekšu un atpakaļ,
  • noliecot mastu uz priekšu un atpakaļ, kopējais smaguma centrs pārbīdās uz priekšu un atpakaļ.

Visiem iekrāvējiem neatkarīgi no to izmēra, svara vai riteņu skaita ir stabilitātes trijstūris. Stabilitātes trijstūris ir lauks zem iekrāvēja, kura robežās iekrāvēja vadītājam jānotur smaguma centrs, lai iekrāvējs saglabātu stabilitāti. Ja smaguma centrs iziet ārpus stabilitātes trijstūra, iekrāvējs gāzīsies.

 

MANEVRĒTSPĒJA

Manevrētspēja ir ļoti svarīgs jēdziens, kas jāiepazīst un jāizprot, apgūstot informāciju par iekrāvējiem. Bieži tam nepievērš pietiekami daudz uzmanības, kamēr ir jau par vēlu.

Masta sagāzuma leņķis

Masta sagāzuma leņķis ir maksimālais slīpums, kādā mastu var sagāzt uz priekšu un atpakaļ. Masta sagāzuma leņķis dažādiem iekrāvējiem var būt atšķirīgs. Tas mainās atkarībā no paša iekrāvēja, masta un tā palīgaprīkojuma, kā arī masta pacelšanas augstuma, lai iekrāvējs spētu saglabāt stabilitāti. Ir noderīgi zināt masta sagāzuma leņķi, jo atkarībā no tā, kāda tipa materiāli tiek pārvietoti, dažkārt nepieciešams lielāks sagāzuma leņķis, lai iekrāvējs spētu manevrēt stabili un krava neizkristu.

Iekraušana ar pagriezienu

Iekraušana ar pagriezienu ir termins, kas apzīmē kravas daudzumu, kuru iekrāvējs var pacelt, saglabājot spēju pagriezties par 90 grādiem. Ja nepieciešams kravu izkārtot plauktos, šis ir svarīgākais rādītājs, jo tas pateiks priekšā maksimālo kravas svaru, kā arī atālumu, kādā viens no otra jānovieto uz plaukta materiāli.

Uzbraukšana slīpumā

Leņķis slīpumam, pa kuru iekrāvējs var uzbraukt un nobraukt. Iekrāvēja spēju pārvietoties slīpumā ietekmē arī tas, vai iekrāvējs ved kravu vai nē. Tas noteikti ir jāņem vērā.

Pēc iepazīšanās ar šiem terminiem jau kļūst iespējams izvirzīt prasības iekrāvējam, kāds būtu nepieciešams konkrētā darba vietā. Tas ir arī labs pamats, lai spētu uzdot neskaidros jautājumus iekrāvēju tirdzniecības pārstāvim.

Pēdējā, ceturtajā šīs sērijas rakstā stāstīsim par dažādiem iekrāvēju veidiem un riepām – Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 4. daļa. Iekrāvēju veidi & riepas.

SĒRIJAS SATURS

Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 1. daļa. Ievads.
Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 2. daļa. Mastu veidi un iekrāvēja izmēri.
Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 3. daļa. Stabilitāte un manevrētspēja.
Pretsvara iekrāvēju terminoloģija, 4. daļa. Iekrāvēju veidi & riepas.

Atpakaļ pie saraksta